pfeilO nas

bildPrzedmiotem działalności Dr Krotki Consulting są usługi biznesowe i pomoc techniczna dla polskich firm, podejmujących działalność gospodarczą, handlową lub usługową na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii bądź poszukujących tam partnerów biznesowych do kooperacji. Podobnie wspieramy firmy z państw strefy niemieckojęzycznej w ich wejściu na rynek polski.bildDrugi filar naszej działalność stanowią usługi inżynieryjno-techniczne, w tym transgraniczny transfer nowoczesnych, innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii oraz pozyskiwanie w Niemczech zamówień na usługi inżynieryjne oraz IT.
space pfeilusługi biznesowe
pfeilusługi inżynieryjno-techniczne

początek strony pfeil