Impressum

Adres
Dr inż. Marian Krotki
Consulting

Hoppegartener Str. 3A
D - 15366 Hoppegarten bei Berlin

Tel. +49 3342 548983
Fax +49 3342 548993

mail@krotki-consulting.com
www.krotki-consulting.com

Informacje dodatkowe
Zarząd: Dr Ing. Marian Krotki
EURO-NIP:  DE254037514

Wskazówki prawne
Niniejsza strona zawiera linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Właściciel portalu zastrzega wyraźnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i zawartość stron, na które następuje przekierowanie użytkownika za pomocą linków, ani nie przywłaszcza sobie tych treści. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich linków umieszczonych na stronach naszego portalu odsyłających do osób trzecich. Dane i informacje, udostępniane na stronach naszego portalu, zostały oparte na źródłach uznawanych przez nas za rzetelne i sprawdzone. Mimo wszelkiej staranności właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, jak i aktualność tych danych i informacji. Właściciel portalu nie udziela gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników portalu z tytułu szkód, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich, związanych z wykorzystaniem tych informacji lub danych. Wszelkie nazwy chronione produktów i marek wymienione na stronach portalu służą tylko i wyłącznie identyfikacji tych produktów lub marek. Właściciel portalu nie zamierza naruszać znaków towarowych. Każdy ze znaków towarowych należy do swojego właściciela.

Deklaracja ochrony prywatności
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym portalem i naszym przedsiębiorstwem. Ochrona gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych informacji o użytkownikach portalu ma dla nas ogromne znaczenie. Państwa dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z wymogami prawa. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o tym, które dane osobowe użytkowników naszego portalu są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przetwarzane:

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych
Każdorazowe połączenie z naszym portalem oraz każde skorzystanie z udostępnionych na stronach portalu plików jest zapisywane w formie protokołu. Dane te gromadzone są wyłącznie w celach wewnętrznej obsługi technicznej oraz w celach statystycznych. Następujące informacje zapisywane są w protokole sesji: nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania pliku, ilość transmitowanych danych, komunikat o pomyślnym zakończeniu transferu danych, przeglądarka oraz domena wejściowa.
Poza tym w protokole zapisywane są adresy IP komputerów użytkowników.
Wszelkie inne dane osobowe gromadzone są jedynie zgodnie z zakresem udzielonego dobrowolnie przez Państwa zezwolenia, czy to w formie ankiety, czy podczas procesu rejestracji.

2. Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych
Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu opracowania zawieranych z Państwem umów oraz w celu technicznego administrowania portalu.
Państwa dane osobowe powierzane lub przekazywane są osobom trzecim, o ile zachodzi taka potrzeba wynikająca z realizacji postanowień umowy – w szczególności udostępnianie dostawcom danych zamówienia – lub w celach rozliczeniowych, albo za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać udzieloną raz zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Usuwanie zebranych danych osobowych następuje w momencie wycofania przez użytkownika zgody na ich gromadzenie lub jeśli ich gromadzenie nie jest już konieczne do realizacji celu, dla którego były zbierane, lub jeśli ich gromadzenie nie jest dopuszczalne z jakichkolwiek innych prawnych powodów.

3. Prawo do informacji o zgromadzonych danych
Na Państwa pisemne żądanie chętnie udzielimy informacji o zgromadzonych na temat Państwa danych osobowych.

4. Wskazówka bezpieczeństwa
Podejmujemy usilne starania, by przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych i organizacyjnych w ten sposób gromadzić i przechowywać dane osobowe użytkowników, by były one niedostępne dla osób trzecich. W przypadku kontaktu drogą mailową nie możemy zagwarantować zupełnego bezpieczeństwa danych, dlatego też w przypadku przesyłania informacji poufnych zalecamy korzystanie z usług pocztowych.


początek strony pfeil